Bestuur

Gerdien van der Heiden

voorzitter


Renny Steenwijk

2e voorzitter


Gerrie Kolthof, Händelstraat 45, 4003 LA Tiel, tel. 06-147 155 88, cov.euphonia@gmail.com

secretarisWil Wassenburg

penningmeester

Bankrekeningnummer NL46 RABO 0302 1824 54


 

_________________________________________________________________________________