Meer weten over …

TOELICHTING PROGRAMMA 30 NOVEMBER / 1 DECEMBER ‘19

(vocale werken) 

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847) :

  • ‘Hear my prayer’/’O for the wings of a dove’,MWV B 49, Psalm 55 : 1 – 7 (1844), voor sopraansolo, koor en orgel
  • Psalm 42 ‘Wie der Hirsch schreit’, opus 42 (1838) voor koor, sopraan en orkest
  • ‘Es wird ein Stern aus Jakob aufgehn’ uit Christus opus 97 (1847) voor sopraan koor en orkest
  • ‘Vom Himmel hoch’, Weihnachts-Kantate MWV A10 (1831) voor koor, S/Bar-solo en orkest

Mendelssohn wordt vaak met Mozart vergeleken. Beiden waren wonderkinderen, beiden hadden een getalenteerde zus en beiden stierven jong. Mendelssohn, zoon uit een tot het christendom bekeerd welgesteld Duits-Joods gezin, bleek al zeer jong een muzikaal fenomeen dat ook nog prachtig kon dichten en schilderen. Als componist keek Mendelssohn meer achterom dan vooruit: zijn grote voorbeelden waren Bach, Händel en Mozart. Het was Mendelssohn die Bach weer uit de vergetelheid haalde en de eerste zet gaf aan de Bachrevival die sindsdien nog steeds voortduurt.

Een eeuw na de première voerde Mendelssohn namelijk Bachs Matthäus Passion voor het eerst weer uit. Dat was in 1829 in Berlijn.  Hoewel hem in zijn muzikale carrière alles voor de wind ging, maakte zijn zwakke gestel hem emotioneel kwetsbaar. De dood van zijn lievelingszus Fanny werd hem fataal: Mendelssohn stierf in hetzelfde jaar, 38 jaar oud.

‘Hear my prayer’/’O for the wings of a dove’

Een van de bekendste werken van Mendelssohn is de Anthem ‘Hear my prayer’ voor sopraansolo, koor en orgel. Mendelssohn heeft in zijn leven een bijzondere relatie gehad met Engeland en de toenmalige muziekcultuur aldaar. Hij is vaak in Londen geweest waar hij de partituren van GeorgeFrederic Händel uitvoerig bestudeerd heeft. Ook was hij goed op de hoogte van de Anglicaanse kerkmuziek. Verschillende Engelse muziekuitgevers hebben hem dan ook verzocht om werken te schrijven die tijdens erediensten uitgevoerd konden worden. De Anthem ‘Hear my prayer’ is daar een van. Mendelssohn kreeg de Engelse tekst – van de eerste zeven verzen van Psalm 55 – van William Bartholomew (1793 – 1867) in een brief (gedateerd op 10 november 1843) met de vraag of hij voor de Londense Crosby-Hall een aansprekend werk zou willen componeren. De première vond plaats op 8 januari 1845. De connectie met Londen wordt meteen duidelijk in de eerste maten van het werk: het bekende thema van de klokken van de Big Ben. In 1847 heeft Mendelssohn de orgelpartij geïnstrumenteerd en waarschijnlijk zelf op de Duitse vertaling ‘Hör’ mein Bitten’ geschreven. Helaas heeft hij zelf de orkestversie nooit in werkelijkheid kunnen horen, hij stierf eind 1847. De Anthem bestaat uit vier aan elkaar verbonden delen. De afwisseling tussen solo en koor is gebaseerd op de koorstijl zoals die in de Anglicaanse kerk gebruikelijk is. In het eerste deel ‘Hear my prayer’ blijft deze afwisseling beperkt tot een korte herhaling van het beginthema door koor, dat het volgende deel inleidt. Het snellere tweede deel ‘The enemy shouteth’ geeft de ontreddering weer die de gelovige mens voelt als het kwaad bestreden moet worden. Het derde deel ‘My heart is sorely pained’ is een kort recitatief voor sopraan, beantwoordt door het koor ‘Lord, hear me call!’. De Anthem eindigt met een smeekbede van de solist, waarbij het koor een meer begeleidende functie heeft. De woorden ‘O for the wings of a dove!’ worden muzikaal fraai verbeeld als de vleugelslag van een duif, symbool van vrede en van de heilige Geest!

Psalmteksten inspireerden Mendelssohn gedurende zijn gehele scheppende periode, en hij liet naast à capella liederen en de Anthem ‘Hear my prayer’ ook vijf grote Psalm-cantates na:

  • Psalm 115, ‘Non nobis Domine’/’Nicht unserm Namen, Herr’, opus 31 (1829)
  • Psalm 42, ‘Wie der Hirsch schreit’, opus 42 (1837)
  • Psalm 95, ‘Kommt, lasst uns anbeten’, opus 46 (1838)
  • Psalm 114, ‘Da Israel aus Ägypten zog’, opus 51 (1839)
  • Psalm 98, ‘Singet dem Herrn ein neues Lied’, opus 91 (1843)

Psalm 42, ‘Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser’, opus 42 is met zeven delen de meest uitgebreide. Ook de meest welluidende en Mendelssohns eigen favoriet. Hij begon eraan te werken tijdens zijn huwelijksreis in het Zwarte Woud, en het werk ademt dan ook puur geluk en een diep geloof in het goede. Dit wordt prachtig weergegeven in het pastorale karakter van het openingsdeel met koor en groot orkest, maar ook in de aria voor sopraan en hobo-solo ‘Meine Seele dürstet nach Gott’, en de twee andere triomfantelijke koordelen waaruit dank spreekt, met feestelijke trompetten en pauken. De cantate eindigt met een grootse fuga. Voor Mendelssohn was religieuze muziek iets anders dan kerkelijke muziek. Zijn psalmbewerkingen zijn meer expressieve uitingen van zijn eigen geloofsbeleving dan liturgische muziek volgens kerkelijk gebruik. Dat uitgangspunt geeft hem ruimte om zich van zijn kwetsbare, menselijk kant te tonen. De koorcultuur is Mendelssohn eeuwig dankbaar voor het feit dat hij één van de populairste psalmen ‘Evenals een moede hinde…’  in 1837 op muziek zette.

Met zijn twee oratoria Paulus (1836) en Elias (1846) gaf Felix Mendelssohn het Duitse oratorium een   enorme impuls. Bij zijn dood op achtendertigjarige leeftijd op 4 november 1847 liet Mendelssohn echter nog een derde, helaas onvoltooid oratorium na: ‘Christus’, op. 97. Alleen van de eerste twee delen is materiaal overgeleverd waaronder het deel ‘Die Geburt Christi’. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus te beschrijven in drie delen onder de titel ‘Erde, Hölle und Himmel’ (Aarde, Hel en Hemel). Na Mendelssohns dood werden de dertien voltooide delen gepubliceerd door zijn broer Paul onder de titel ‘Christus’. Het eerste deel is gewijd aan de geboorte van Jezus, aangekondigd door de sopraan in het openingsrecitatief. Een terzet voor drie mannenstemmen verbeeldt de aankomst van de drie koningen, ondersteund door een pizzicato-baslijn. Als slotkoor van dit eerste deel koos Mendelssohn voor een tekst uit het Oude Testament, ‘Es wird ein Stern aus Jacob aufgehn’ (Er zal een ster uit Jakob opkomen, Numeri 24 : 17), waarin de komst van de Heiland wordt voorspeld. Op die manier worden in dit koor de joodse en de christelijke tradities verzoend, een verzoening die ook exemplarisch in het leven van Mendelssohn zelf uitdrukking heeft gekregen.

Koraalcantate ‘Vom Himmel hoch’, in C, MWV A 10.

Geïnspireerd door zijn grote voorbeeld Bach componeerde Mendelssohn tussen 1827 en 1832 acht koraalcantates, gebaseerd op Lutherse koraalmelodieën. ‘Vom Himmel hoch’ (Uit de hoge hemel kom ik aan)  is daarvan het meest omvangrijke en is geschreven voor solosopraan en bariton, vijfstemmig koor en groot orkest. Dit werk met als ondertitel ‘Weihnachtslied’ kwam tot stand tijdens Mendelssohns verblijf in Rome in december 1830 en januari 1831. Van zijn vriend Franz Hauser had Mendelssohn een boekje met de koraalmelodieën van Marten Luther meegekregen. Bijkomende inspiratie kreeg hij bij zijn bezoek aan het klooster in Rome waar Luther had verbleven. Gebaseerd op Lucas 2 : 8 – 14 is de cantate opgebouwd uit indrukwekkende koorzettingen in afwisseling met solistische aria’s. Vooral de aria voor sopraan ‘Sei willkommen, du edler Gast’ bezit een zeer intiem karakter in de vorm van een wiegelied, een muzikale weergave van het woordje ‘Wiegelein’ in de tekst.

Dietrich Buxtehude [c 1637 – 1707]

In de 17e eeuw was de Duitse stad Lübeck een niet onbelangrijke plaats. Als zogenaamde ‘Hanzestad’, behorende bij de bond van Duitse handelssteden (de ‘Hanze’), trok Lübeck veel kooplieden aan. Zij bezochten er o.a. de beurs. Het was in die tijd gebruikelijk dat ook de kerk als locatie voor het maken van (zakelijke) afspraken werd gekozen. De Marienkirche in Lübeck stond ook daarvoor dagelijks open. In de tijd dat Franz Tunder (1614 – 1667) organist van deze Mariakerk was, zo rond 1640, werd begonnen met het opluisteren van deze besprekingen in de kerk met aangenaam orgelspel. Ook steden als Kopenhagen, Utrecht en Amsterdam (waar Jan Pieterszoon Sweelinck organist was van de Oude Kerk) kenden dit verschijnsel.

In Lübeck waren het de leden van het kooplieden-gilde die ‘vaste klanten’ werden van Tunders orgelconcerten en die er graag geldgiften voor over hadden. Tunder gebruikte deze inkomsten om instrumentale en vocale solisten aan te trekken. Zo ontstond een traditie van door-de-weekse orgelconcerten op enige dagen in het jaar.

Toen Dietrich Buxtehude (1637 – 1707) als opvolger van Tunder voortbouwde op de traditie kreeg hij daarvoor steun van de Lübeckse zakenlieden. Bekend is dat in 1673 de openluchtmarkt werd verplaatst naar een zaal in het raadhuis. Het was voor deze zakenlieden slechts een korte wandeling van het raadhuis naar de Mariakerk. Buxtehude verplaatste de orgelconcerten van een weekdag naar de zondag en maakte ze bovendien muzikaal belangrijker door het universiteitskoor van Lübeck in te schakelen en een orkest. Zo ontstonden de zogenaamde ‘Abendmusiken’. Buxtehude beperkte ze tot jaarlijks vijf zondagen in de Adventstijd en tot de duur van een uur, vlak na de middagdiensten.

In de winter van 1705/1706, een jaar voor het overlijden van Buxtehude, ondernam Johann Sebastian Bach een reis van 400 kilometer naar Lübeck om de beroemde componist aan het werk te kunnen zien en horen als organist en dirigent. Hij was zo onder de indruk van de kwaliteiten van Buxtehude dat hij veel langer in Noord-Duitsland verbleef dan gepland. Het verhaal gaat dat Bach door het kerkbestuur is gevraagd Buxtehude op te volgen als organist van de Marienkirche in Lübeck. De wetenschap dat daar een verplicht huwelijk aan vast zat met de oudste dochter van Buxtehude zou voor Bach de reden zijn geweest dat hij bedankte voor de eer…

Het is niet meer precies na te gaan wat er te beluisteren was in deze Abendmusiken gedurende de meer dan 30 jaren in Buxtehudes tijd. Vast staat wel dat het voor een deel gemengde concerten waren, met verklanking van vrije teksten, kerkliederen of psalmen, afgewisseld door instrumentale stukken. Ook speciaal ervoor gecomponeerde cantates werden uitgevoerd. Buxtehude is een belangrijke wegbereider geweest van een nieuwe cantatestijl die in aanzienlijke mate ervoor heeft gezorgd dat de kerkmuziek naar een hoger plan kon worden getild.

Lübeck heeft tot 1810 de traditie van Abendmusiken gekend. Ongetwijfeld klonken de drie op 8 december te beluisteren cantates tijdens een of meerdere van deze jaarlijkse Abendmusiken:

‘Alles was ihr tut’, BuxWV 4

‘Jesu, meine Freude’, BuxWV 60

‘Das neugebor’ne Kindelein’, BuxWV  13

(bron: Harry Toebes, www.abendmusiken.nl )

Frans Joseph Haydn (1732 – 1809.)

Salve Regina in g, Hob.XXIIIb:2 en Missa Brevis Sancti Joannis de Deo in Bes, Hob. XXII:7

Het was 1766 en Haydns productie van symfonieën liep ten tijde van de verhuizing van zijn werkgever prins Nicolas Esterházy van Eisenstadt (Oostenrijk) naar het Paleis te Esterháza, flink terug. In datzelfde jaar volgde Joseph Haydn de overleden kapelmeester Gregor Werner (ca. 1695 – 1766) op en kon hij nu voor het eerst kerkmuziek schrijven zonder zich de jaloezie op de hals te halen van de oude man, want alle kerkmuziek die tot dan toe in Eisenstadt werd uitgevoerd was van Werner. Een van Haydns eerste grote composities voor de prins waren de Missa Cellensis in honorem Beatae Mariae Virginis (ook wel Cäcilienmesse) en een Stabat Mater. Ook bloeide in deze jaren zijn vroegere belangstelling voor het strijkkwartet weer op. In de daarop volgende tien jaar lagen Haydns belangrijkste werken op het terrein van de opera en schreef hij maar liefst 121 barytontrio’s voor prins Nicolas, die een vervend bespeler was van dit viola da gamba-achtige instrument.

Het Salve Regina in g, Hob.XXIIIb:2 voor koor, soli, strijkers en orgelsolo schreef Haydn in 1771. Het stuk bestaat uit vier delen en is voornaam door het gebruik van het orgel als solo-instrument. Joseph Haydn bewijst zich een meester in het op muziek zetten van de verschillende Middeleeuwse Maria-antifonen en -hymnes. Dit Salve Regina componeerde hij oorspronkelijk voor vier solostemmen, maar kan ook met gemengd koor en solisten worden uitgevoerd.

In 1775 voltooide Haydn de Missa Brevis Sancti Joannis de Deo in Bes, Hob. XXII:7, ook wel Kleine Orgelmesse genoemd. Haydn schreef in totaal 14 Missen. De Missa Brevis in Bes is de zevende Mis die hij componeerde. De titel Sancti Joannis de Deo is een verwijzing naar de beschermheilige João de Deus (1495 – 1550) van de Barmherzige Brüder, een religieuze orde die in veel steden in Oostenrijk, waaronder Eisenstadt, was gevestigd. De feestdag (sterfdag) van Johannes de Deo is 8 maart en zeer waarschijnlijk is de Mis door Haydn voor het eerst op die datum uitgevoerd.

Deze ‘korte’ (=Brevis) Mis is geschreven voor een kleine bezetting van koor, sopraansolist, twee violen en basso continuo (orgel, cello en contrabas). Hier ook, evenals in het Salve Regina, een fraaie begeleiding door obligaat orgel in het Benedictus dat de Mis de bijnaam Kleine Orgelmesse gaf. De Mis volgt het standaardgebruik bij een Missa Brevis door onderdelen van de langste delen van het ordinarium (de vaste gezangen), het Gloria en het Credo, tegelijkertijd te laten zingen. Zo kan in een kwart van de normale tijd door de tekst heen worden gezongen. Door in de andere Misdelen voor een rustige benadering te kiezen weet Haydn een gejaagd effect te voorkomen: het openingsdeel Kyrie is in adagio geschreven, evenals het slotdeel Agnus Dei. De kleine bezetting maakt de Mis goed bruikbaar voor uitvoeringen. De Mis circuleerde breed in Oostenrijk tijdens Haydns leven, vaak met instrumenten toegevoegd door een plaatselijke componist.

Michael Haydn (1737 – 1806), Haydns jongere broer en collega, schreef een uitgebreide versie van het Gloria en ook deze versie was wijdverbreid. Vanavond zullen we dit ‘langere’ Gloria te gehore brengen.

Bas Ramselaar.

 

 

 

 

 

 

De  JOHANNES PASSION van Johann Sebastian Bach

De Johannes Passion past in een zich gedurende veertien eeuwen ontwikkelde relatie tussen muziek en het passieverhaal. Reeds in de christelijke kerk van de vierde eeuw is het gebruikelijk dat in de week voorafgaande aan Pasen de passieverhalen in de kerk zingend worden voorgedragen.Johann Sebastian Bach voerde deze muziek voor het eerst uit in de St. Nicolaikirche in Leipzig op de Goede Vrijdag 1724, binnen een jaar na zijn aanstelling tot Thomascantor.

Het verhaal geeft aanleiding tot veertien dramatische hoogtepunten waarin Bach uitgebreid expressie geeft aan gevoelens van een haatdragend volk, huichel-achtige schriftgeleerden, onverschillige soldaten en plagerige omstanders.

De muzikale opbouw volgt een geniaal concept waarbij het koraal “Durch dein Gefängnis” het middelpunt vormt van het centrale gedeelte en zeer kernachtig de gehele betekenis van het Passiegebeuren samenvat! De talrijke koren en de aria’s vormen hieromheen een symmetrische opbouw als bij een barokpaleis.

Deze geweldige unieke architectonische opbouw verheft Bach’s passie boven het werk van zijn voorgangers en tijdgenoten, die niet veel verder kwamen dan een aaneenschakeling van verschillende nummers.

De evangelietekst wordt onderbroken door 8 aria’s en 12 koralen. De koralen vormen halteplaatsen, waar de gemeente commentaar geeft bij de gebeurtenissen in het passieverhaal, terwijl de aria’s steeds voortborduren op een bijzonder aspect dat uit het eigenlijke verhaal afkomstig is.

De Johannes Passion wordt afgesloten met een zeer indrukwekkend koraal, waarbij koor en orkest door Bach op indrukwekkende wijze uiting geven aan de indringende oproep:

„Herr Jesus Christ, erhöre mich, Ich will dich preisen ewiglich!”

 

 

Uitleg bij het Requiem van Gabriel Fauré

Het Requiem ontleent zijn naam aan de eerste woorden van de Introïtus van de mis voor de overledenen: Requiem aeternam dona eis, Domini, in het Nederlands: Geef hun de eeuwige rust, o Heer.

Het requiem zoals wij dat kennen ontwikkelde zich pas vanaf ongeveer de tiende eeuw. De verschillende lokale en regionale varianten werden geüniformeerd door het Missale Romanum (1570), een uitvloeisel van het centraliserende Concilie van Trente. De rouwmis werd gevierd op Allerzielen, maar ook bij de begrafenis van een overledene en bij missen voor diens zielenheil.

Een dodenmis heeft twee gezichten. In de teksten worden troost en berusting afgewisseld met wanhoop en schrik voor ‘die vreeswekkende dag’. Hierin weerspiegelen zich de tegenstrijdige gevoelens die een sterfgeval opwekt. Eerst de schok, verslagenheid en woede: waarom moet ons dit overkomen?  Maar vervolgens ook de christelijke berusting, de hoop op eeuwig leven en verrijzenis.

Fauré en zijn Requiem

De reden waarom Fauré het werk heeft gecomponeerd is niet bekend. Een mogelijke aanleiding kan de dood van zijn vader in 1885 zijn, en de dood van zijn moeder twee jaar later op oudejaarsavond 1887. Desalniettemin was Fauré al met het werk begonnen toen zijn moeder overleed. Fauré zei later over de reden tot componeren: “Ik heb het nergens voor gecomponeerd… gewoon voor het plezier, als u me dat toelaat te zeggen!”

Zijn requiem is vaak omschreven als een wiegelied van de dood: op vredige klanken wordt de overledene het paradijs in gedragen. Fauré legde uit dat hij de dood niet zag als een onvermijdelijk einde vervuld van doodsangst, maar van berusting, troost en de verwachting van een beter leven. Als organist en maître-de chapelle had hij jarenlang rouwdiensten begeleid. “Ik ken het allemaal van binnen en van buiten”, zei hij in 1902, “ik wilde iets heel anders schrijven”.

Het eerst geschreven deel is het Libera Me, dat al eerder als een losstaand werk werd gecomponeerd in 1877. In het daaropvolgende jaar componeerde hij de eerste versie van het Requiem, welke hij Un Petit Requiem noemde. De eerste versie bestond uit vijf delen (Introïtus et Kyrie, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei en In Paradisum), maar bevatte nog niet het Libera Me. De eerste versie werd op 16 januari 1888 in La Madeleine te Parijs uitgevoerd. Fauré dirigeerde de uitvoering zelf. Het stuk werd opgedragen ter nagedachtenis aan de architect Joseph La Soufaché.

In 1889 werd het Hostias toegevoegd aan het Offertorium. Een jaar later werd het Offertorium verder uitgebreid en werd het Libera Me aan het Requiem toegevoegd. Deze tweede versie, voor kamerorkest, ging op 21 januari 1893 in première, ook in de Madeleine in Parijs met Fauré zelf als dirigent.

Tussen 1899 en 1900 werd het Requiem bewerkt voor een compleet orkest. Het is niet duidelijk of deze bewerking door Fauré zelf of door een van zijn leerlingen is gemaakt. Deze derde versie ging op 6 april 1900 in première. De derde versie was de meest bekende versie van het Requiem, totdat Fauré’s originele manuscript voor kamerorkest werd ontdekt door John Rutter in de Bibliothèque nationale de France in Parijs in de jaren 1980.

Rond 1900 vroeg Fauré’s uitgever om een rijker georkestreerde uitgave, en het is die Trocadéro-versie (genoemd naar de Parijse zaal waar de première plaatsvond) die de wereld veroverde. Fauré zelf was enorm verbaasd door het succes van het Requiem. In een brief schreef hij: “Mijn Requiem wordt gespeeld in Brussel, in Nancy en in Marseille. Zelfs aan het Conservatorium in Parijs! Je zal zien, ik word nog een beroemde muzikant!”

Het is tekenend dat hij het Dies Irae (van toorn) wegliet, met uitzondering van de twee laatste regels: `Pie Jesu Domine, Dona eis requiem’ (`Heer Jezus ontferm U, laat hem rusten in Uw schoot’). Deze gewoonte werd later nagevolgd door componisten als Maurice Duruflé en J.G. Ropartz.

Met het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zou het Dies Irae zelfs officieel uit de dodenliturgie geschrapt worden.

Fauré is ook één van de eersten die afsloot met het ‘In Paradisum’: `Ten paradijze geleiden u de Engelen’. Dit wordt gezongen als het lichaam de kerk uitgedragen wordt en heeft, in ieder geval bij Fauré, niets van de verschrikkingen van het Laatste Oordeel. Het is de natuurlijke overgang naar een beter leven. In het aangezicht van de dood past een stilzwijgende serene overgave.

In 1924 werd het Requiem uitgevoerd tijdens Fauré’s eigen begrafenis.

 

 

 

Uitleg bij het Magnificat van John Rutter 

Magnificat …‘A poetic outpouring of praise, joy and trust in God’

Voor sopraan, koor en orkest

Is John Rutter (geboren in 1945) een briljante componist of gewoon iemand die gebruik maakt van gemakkelijke muzikale clichés? Feit blijft, dat zijn Magnificat een paar composities bevat die tot zijn mooiste lyrische werken gerekend worden. Hij is inmiddels een beroemd componist van hoofdzakelijk koorwerken waarvan het Magnificat één van de bekendste is naast het Requiem (1984). Rutter is niet kerkelijk, maar schreef (en schrijft) wel veel kerkmuziek. Het Magnificat is in de Katholieke kerk een vast onderdeel van de Vespers (zoals het Benedictus bij de Lauden hoort). Naast Magnificat en Benedictus schreef Rutter ook een Gloria, een Requiem en werken voor de Anglicaanse liturgie.

Zijn stijl is veelomvattend: in zijn muziek hoor je Engelse, Franse en Duitse koortradities, maar tevens kenmerken van popmuziek en jazz. In Magnificat geeft Rutter muzikaal vorm aan de vreugde en het vertrouwen in God die Maria uitte toen zij hoorde dat zij Christus zou baren. Hij verklankt dit met Spaanse en Latijns-Amerikaanse kenmerken in een sfeer van straatfeesten, carnaval in Rio, vol temperament en uitbundigheid…. zonder afbreuk te doen aan de diepere betekenis van de tekst.

Het Magnificat is – vaak op de Latijnse tekst –  door vele componisten (o.a. Bach, Schubert en andere eigentijdse componisten zoals Hovhaness en Pärt) op muziek gezet. Rutter deed het in opdracht van MidAmerica Productions, voor een concert in Carnegie Hall dat plaatsvond op 26 mei 1990. Hij vertaalde de tekst naar zes(!) verschillende delen met ieder een eigen karakter, aangevuld met een 7e deel met een niet-kerkelijke tekst:

Magnificat anima mea: een blijde, haast lyrische introductie. Van dit deel zegt Rutter: “loose all inhibitions and sing it full of joy. It can have a bit of latino flavour in the latin text”.

Een klein stukje Gregoriaanse muziek, dé muziek van de Christelijke kerk, kun je horen in de trombones bij ‘et exultavi’.

Of a rose, a lovely rose… is de tekst van een anoniem Engels gedicht uit de 15e eeuw. Het gedicht stelt Maria voor als een roos met vijf takken, die samen het verhaal van Jezus’ ontstaan vertellen: Gabriël die aan Maria verschijnt, de ster van Bethlehem, de drie wijzen, de overwinning op de duivel en als laatste de hemel.

Rutter schreef dit deel nog voordat hij het Magnificat in zijn geheel schreef en gebruikte daarbij stukjes uit ‘The Litchfield Canticles’, één van zijn eerdere werken.

Rutter: “it has a sense of floatiness in it, that doesn’t appear in the other movements”.

Quia fecit mihi magna (Hij die machtig is, heeft grootse dingen voor mij gedaan) komt van het Sanctus. Rutter schreef dit deel vanuit de gedachte dat God de maagd Maria op een grootse manier verheft. Dat dit deel vooral voor het koperwerk een feestje is, zal niemand verbazen.

In dit deel is duidelijk de Gregoriaans invloed te horen.

Et misericordia: (en Zijn genade is aan hen die Hem van generatie op generatie vrezen). Dit deel is, ondanks het langzame tempo, een stralend  en blij deel, waarin Maria nadenkt over de taak die haar wacht. Rutters volgt hier Bach, zijn grote voorbeeld in het combineren van wereldse met Gregoriaanse en liturgische thema’s.

Fecit potentiam (Hij heeft zijn kracht laten zien): een deel vol energie, waarin de ritmes haast nog belangrijker zijn dan de inhoud. Dit deel is jazzy, pittig en lijkt het minst op wat ‘men’ verwacht van Rutters stijl. Het einde van dit deel leidt naar het ongelooflijk prachtige volgende deel.

6  Esurientes (Hongerigen heeft Hij met gaven vervuld): een verstild moment, het idee van Gods voorzienigheid, hoe hij ons vult met goede dingen. Het thema van dit deel komt tot uiting in de tekst Esurientes, herhaalt zich, maar blijft altijd ingetogen en komt pas aan het einde tot een soort oplossing.

Nick Barnard over Esurientes: “the music weaves a magical spell of balm and peace – for me the highlight …  and one of Rutter’s moments of greatest inspiration in any work”.

Gloria Patria (Glorie aan de Vader) is een zogenaamde doxologie (een gezongen lofspreuk), gebaseerd op het thema van deel 3. Hier hoor je weer Bach’s invloed, ook hij liet in zijn Magnificat een eerder deel terugkomen.

De verrassing komt, als de soliste halverwege een gebed begint: “Heilige Maria, help ons  en onze behoeftigen, onze schuchtere, de geestelijkheid, de vrouwen en de leken”. Niet echt Gregoriaans, maar zoals Rutter zei: “it’s  in a Gregorian style, perhaps, but it is my own”.

Sicut erat in principio: zoals in meerdere werken eindigt dit laatste deel ook met een herhalen van het Magnificat thema uit het eerste deel, toewerkend naar een Amen. Luister je goed, dan hoor je de tango! En zijn we weer terug bij de Latino uit het eerste deel.

Bron:

Dicky Bullinga (Het Wagenings Symfonie Orkest en Het Andere Koor)