Nieuws

NB Helaas heeft Harry Brasser wegens ziekte de directie van zijn afscheidsconcert van de Johannes Passion op 10 maart  niet op zich kunnen nemen. Wij hebben onze nieuwe dirigent, Bas Ramselaar, bereid gevonden voor hem in te vallen.

Nieuwe dirigent

In de persoon van Bas Ramselaar hebben we een nieuwe dirigent gevonden. Vanaf 27 maart neemt Bas het stokje over van Harry Brasser. Harry Brasser is dan 37 jaar aan COV Euphonia verbonden geweest.

 

 

 

 

 

 Onze laatste concerten werden mede mogelijk gemaakt door

Euphonia heeft een mooie mix van leden die al heel lang meezingen en mensen die recent ingestroomd zijn als lid of projectlid.

Op de ledenvergadering ontving Ria Zwiers een bloemetje voor haar inzet, niet alleen w.b. het zingen bij de alten, maar ook voor alle hulp!