COV Euphonia

Nieuws

We zijn weer gestart met de repetities! Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten en te doen wat ons verbindt; ZINGEN!!

Herinneringen aan Harry Brasser, overleden op 29 november 2020
Het is nu tweeëneenhalf jaar geleden dat we als koor afscheid namen
van Harry Brasser. Harry’s gezondheid was in de maanden daarvoor
heel wankel. Voor wat zijn laatste concert zou zijn, moest hij het
dirigeerstokje al uit handen geven. Des te meer waren we dankbaar dat
we toch een feestelijke afscheidsavond konden beleven met elkaar.
Samen met zijn vrouw en kinderen genoot Harry er zichtbaar van.
We keken terug op de 37 jaar dat Harry als dirigent aan Euphonia
verbonden was en haalden herinneringen op. Herinneringen aan de
mooie concerten, gezellige koordagen en repetities. Vooral de
ontspannen manier van repeteren bleef en blijft ons bij, óók als het
concert naderde en de moeilijke frases bij ons als koorleden spanning
opriepen. Uitspraken als ‘ik sta hier niet voor niets te zwaaien’ en ‘we
zijn er nu toch’ zijn ook nu nog gevleugelde uitspraken in Euphonia-kringen. Na het afscheid bleef Harry betrokken als lid van het Comité van Aanbeveling.

Het is onwezenlijk en verdrietig om te beseffen dat Harry
overleden is. Voor de koorleden die veel geschiedenis met Harry
hebben, maar nog veel meer voor zijn vrouw Nely, zijn kinderen
en kleinkinderen. Onze gedachten en ons meeleven gaan naar
hen uit.

Bestuur en leden, dirigent en repetitor Oratoriumkoor Euphonia Rhenen