Privacybeleid

Privacyreglement Oratoriumkoor Euphonia Rhenen

 

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Nederland, op grond van Europese wetgeving, voldoen aan de Algemene  Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op basis van deze wetgeving heeft Oratoriumkoor Euphonia Rhenen dit reglement vastgesteld.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen of die we met u in verband kunnen brengen. U deelt persoonsgegevens met ons, Oratoriumkoor Euphonia, als lid of oud-lid, als dirigent, als bezoeker van onze concerten, als zakelijke organisatie of relatie zoals bijvoorbeeld uitvoerend musicus of orkest. Om de persoonsgegevens te mogen gebruiken, wijzen we in de contacten met al onze relaties nadrukkelijk op dit reglement.

 

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens gebruiken we om:

 • contact met u op te kunnen opnemen
 • afspraken te kunnen maken m.b.t. generale repetities en concerten
 • inzicht te krijgen en te houden over de samenstelling van het koor
 • u op de hoogte te houden over de activiteiten d.m.v. e-mails of andere vormen van social media
 • innen contributie
 • bijhouden ledenaantal
 • bijhouden aantal leden per stemsoort
 • bestellen partituren
 • plaatsenplan
 • in geval van calamiteiten

 

Van wie hebben we persoonsgegevens?

We houden persoonsgegevens bij van:

 • leden en oud-leden
 • dirigent en repetitor van het koor
 • vrienden van Euphonia
 • (vaste) bezoekers van open repetitieavonden en concerten van het koor
 • organisaties en zakelijke relaties van het koor
 • individuele musici, andere koren en ensembles

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken.

 • uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en indien van toepassing de geboortedatum en het iban-nummer
 • van de koorleden de stemgroep en het jaar van aanvang en einde van het lidmaatschap
 • van musici gegevens m.b.t. de uitoefening van hun vakgebied
 • van organisaties en zakelijke relaties verzamelen wij: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, iban-nummer, website, en de namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van de organisatie.
 • we bewaren de gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken.

 

 Met wie delen we persoonsgegevens?

Bestuur en leden van het koor ontvangen met regelmaat een actuele ledenlijst.

Persoonsgegevens van bestuursleden en dirigent worden voor zover noodzakelijk verstrekt aan:

 • de Kamer van Koophandel
 • de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB)
 • bij aanvragen voor subsidie van fondsen
 • orkesten en solisten

Voor het overige delen we uw gegevens niet met anderen.

 

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens.

Het bestuur van Oratoriumkoor Euphonia is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. We zorgen voor goede beveiliging van uw gegevens; deze worden digitaal bewaard onder beheer van het bestuur en de bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord.

Ook wordt er maandelijks een back-up gemaakt en opgeslagen op een externe schijf van het secretariaat.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

 • Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van ‘Recht van inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen en zo gebruik maken van uw ‘Recht op correctie’? Stuur dan een berichtje naar het secretariaat van Oratoriumkoor Euphonia: euphonia@gmail.com.
 • Wat betreft de aankondigingen van open repetitieavonden en concerten: we houden u graag op de hoogte. Wilt u liever geen persoonlijke uitnodiging? Stuur dan een berichtje naar het secretariaat van oratoriumkoor Euphonia: cov.euphonia@gmail.com