COV Euphonia

Comité van Aanbeveling

Wij stellen u graag ons Comité van Aanbeveling voor. Wij zijn blij dat zij ons willen steunen vanuit hun positie in de politiek, in het culturele leven of het bedrijfsleven.

De volgende personen vormen met elkaar ons Comité van Aanbeveling.

Klaas Tammes

Klaas Tammes is oud-burgemeester van Lienden en Buren.

Foto Rapha‘l Drent.

Jaap Pilon

Jaap Pilon (68) is geboren en getogen Veenendaler. Jaap studeerde geschiedenis en is vele jaren werkzaam geweest in het middelbaar onderwijs als docent Geschiedenis en Maatschappijleer.

Hij is twaalf jaar gemeenteraadslid en acht jaar wethouder (o.a. van cultuur) geweest in de gemeente Veenendaal (1990-2010). Jaap is ereburger van de gemeente Veenendaal en heeft in 2015 de Cultuurprijs Veenendaal ontvangen.

Jaap zet zich al vele jaren in voor de kunst en cultuur in Veenendaal. Hij is o.a. medeorganisator van het Cultureel Café Veenendaal en het Kunstfestival Veenendaal. Hij schreef diverse boeken, waaronder het standaardwerk “Mijn Kerkewijk”, de belangrijkste doorgaande straat van Veenendaal. In november ligt zijn boek “Onze Hoofdstraat” in de boekhandel. Daarnaast is Jaap freelance journalist, spreker en presentator.

Jaap is sinds 2017 Stadsgids van de Gemeente Veenendaal en is oprichter en uitvoerder van diverse grote(re) projecten, waaronder het project “Scoren in de Wijk”(wekelijkse activiteiten voor meer dan 150 kinderen in Veenendaalse wijken) en de cursus “Ontdekkingstocht door de Democratie, een politieke cursus voor mensen met een verstandelijke beperking.

Foto Rapha‘l Drent.

Gert Jan van Ingen

Gert Jan van Ingen is gedurende 30 jaar eigenaar geweest van een bouwbedrijf in Tiel. Daarnaast bekleedde hij allerlei bestuursfuncties en is wethouder geweest in de gemeente Buren. Momenteel zit hij nog in het bestuur van het Fruitcorso en is hij bestuurslid van het BurenToenTheater. Namens Stichting Bouw Garant is hij nog lid van de Geschillen Commissie in Den Haag.

Gert Jan steunt als ‘vriend’ het concertgebouw in Amsterdam. Regelmatig woont hij daar concerten bij van allerlei pluimage.