COV Euphonia

Koordag

‘Het belangrijkste van de muziek staat niet in de noten’ –  Gustav Mahler

Voorafgaande aan een concert hebben we onze koordag. Een dag van ontspanning en ontmoeting, maar ook van intensief studeren. De puntjes worden op de i gezet en het uit te voeren werk wordt in zijn geheel doorgenomen. Dat is een goede voorbereiding op het concert.

We streven ernaar om driemaal per twee jaar een concert te geven. De concerten vinden in de regel plaats op een zaterdag in de Cunerakerk te Rhenen.