COV Euphonia

Bestuur

Jan Miedema

voorzitter


Renny Steenwijk

2e voorzitter


Gerrie Kolthof, Händelstraat 45, 4003 LA Tiel, tel. 06-147 155 88, info@euphonia-rhenen.nl

secretarisWil Wassenburg

penningmeester

Bankrekeningnummer NL46 RABO 0302 1824 54


Ditsy de Vos

algemeen lid

_________________________________________________________________________________