COV Euphonia

Bestuur

Jan Miedema

voorzitter


Aty Euser, info@euphonia-rhenen.nl

secretarisWil Wassenburg

penningmeester

Bankrekeningnummer NL46 RABO 0302 1824 54


Ditsy de Vos

algemeen lid


Erik Hooijer

algemeen lid

_________________________________________________________________________________