COV Euphonia

Lid worden

Singen ist das Fundament zur Musik in allen Dingen – Georg Philipp Telemann

Euphonia wijdt zich momenteel aan het instuderen van het Weihnachtsoratorium van J.S.Bach.

Nu nog door middel van thuisstudie, maar zodra het kan weer op dinsdagavond in de Ontmoetingskerk.

Zin om mee te doen? Vooral sopranen, bassen en tenoren worden hartelijk uitgenodigd om ons als (project)lid te versterken.
Iedere repetitieavond zijn belangstellenden welkom! En misschien is het een opstap naar een gratis kennismakingsmaand.
Repetitieavond

Het koor repeteert op dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1 te Rhenen. We beginnen met wat vocale oefeningen. Dat helpt ons om goed voorbereid aan het volgende programmapunt te beginnen: het instuderen van een onderdeel van het werk dat we onderhanden hebben. Iedere stemsoort komt uitgebreid aan bod en moeilijke passages worden extra doorgenomen. Dirigent Bas Ramselaar en pianiste Elly Meijer staan borg voor een professionele aanpak. In de pauze (21.00 – 21.15 uur) is er gelegenheid om iets te drinken en even bij te praten.

Kopie van IMG_6704

Er wordt gewerkt aan de hand van een repetitieschema, zodat ieder zich ook thuis al kan voorbereiden.

Voor de thuisstudie wordt veel gebruik gemaakt van internet, m.n. van de sites cyberbass.com, choralia.net en koorpartijen.nl.

Open repetitieavond

Euphonia houdt regelmatig een open repetitieavond. Deze avonden worden aangekondigd onder Nieuws.

De procedure

Als gast nodigen we u uit om een maand lang kosteloos met ons mee te zingen. Die maand is bedoeld voor wederzijdse kennismaking. Renny van Steenwijk is namens het bestuur de contactpersoon voor gasten en aspirant-leden. Zij kan u wegwijs maken. Jan Stelwagen is bibliothecaris en kan u voorzien van de benodigde koorpartituren. Vaak zijn er zowel leenexemplaren als koopexemplaren in voorraad.

Als u na deze maand aangeeft, graag te willen blijven, volgt er doorgaans een kleine stemtest, afgenomen door de dirigent in het bijzijn van een bestuurslid. Daarna krijgt u de vraag voorgelegd of u wilt meedoen als lid of als projectlid. U vult een aanmeldingsformulier in en er worden afspraken gemaakt voor het innen van de contributie.

Lidmaatschap

De leden komen  uit Rhenen en uit de (wijde) omtrek.  Naast de vaste leden zijn ook projectleden hartelijk welkom. Zij versterken het koor tot en met het concert. Het komt regelmatig voor dat het een gastlid zo goed bevalt, dat hij/zij besluit blijvend lid te worden of het projectlidmaatschap te verlengen.

Euphonia heeft behoefte aan nieuwe leden, amateurs met of zonder ervaring. Alle stemmen zijn welkom, maar we hebben vooral behoefte aan sopranen, tenoren en bassen. Als u …… van zingen houdt, misschien ook enige notenkennis heeft (een voordeel maar niet vereist), klassieke muziek een warm hart toedraagt, meer wilt weten van de  opbouw van oratoriumwerken, wilt werken aan de kwaliteit van uw stem of als u gewoon iets nieuws in uw leven wilt beginnen,  kom dan eens een maand kennismaken. U zult zien dat u zich thuis voelt bij Euphonia. Meezingen in een groot koor is een geweldige ervaring.

De kosten van het lidmaatschap zijn €23,-  per maand. Dit is inclusief de kosten van de koordagen. Projectleden die in de periode na de zomerstop insteken betalen tot en met het concert € 75,-.